Prisijunkite

Visuomenės informavimas apie numatomą gamybos, pramonės pastato paskirties keitimo į administracinę A. Juozapavičiaus g. 13, Vilniuje, projektavimą.


Norint stebėti tiesioginę transliaciją, prašome užsiregistruoti.

Registruojantis į „Visuomenės informavimas apie numatomą gamybos, pramonės paskirties pastato, A. Juozapavičiaus g.13, Vilniuje, paskirties keitimo į administracinę kapitalinio remonto projekto“ pristatymo visuomenei viešąjį susirinkimą, Jūsų pateiktus asmens duomenis (vardą, pavardę, tel. Nr., el. pašto adresą, gyv. vietos adresą) UAB Terseta tvarko statybos projekto rengimo ir statybą leidžiančio dokumento gavimo tikslais, vykdant UAB Terseta, kaip statytojui, taikomas teisines prievoles. Susipažinti su detalesne informacija kaip tvarkomi Jūsų asmens duomenys, galite kreipdamiesi el. paštu: info@lordslb.lt